wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Het complete management systeem, ook in onderdelen toe te passen

Op de lijst van risicofactoren voor een onderneming staat 'management' op de eerste plaats, nog vóór de financiële positie van het bedrijf. De financiële ontwikkelingen in de bedrijfstak, de landelijke economische ontwikkeling en overige externe factoren (zoals wetswijzigingen, mate van afhankelijkheid van grote klanten) staan op de derde, vierde en vijfde plaats.

Het complete management systeem van Optimum Performance is bestemd voor ondernemingen van elke omvang en uit elke bedrijfstak. Het is een combinatie van cursussen, workshops en consultancy die in hun totaliteit een compleet pakket vormen met als resultaat een efficiënter werkende organisatie en dus meer opbrengst per medewerker. Uiteraard kunt u ook één of enkele onderdelen van dit systeem bij ons afnemen.

Het complete management systeem biedt de leidinggevenden en medewerkers van een onderneming een compleet pakket management know-how. Wanneer dit programma is afgerond beschikt de onderneming over een geïntegreerd, werkend management systeem. En daarmee, een stevig fundament onder het groeiend en bloeiend samenwerkingsverband zoals elke organisatie hoort te zijn.

Het programma omvat vijf stappen. De gegeven volgorde is een voorkeursvolgorde. Hiervan kan men dus, afhankelijk van de bestaande bedrijfssituatie, afwijken. Er zijn aanvullende diensten die gebruikt kunnen worden, wanneer de situatie dat vereist. Voor elk bedrijf wordt zo een programma-op-maat gemaakt, met het vijf-stappen-programma als kern. Belangrijkste kenmerk van iedere stap is de implementatie er van.


Stap 1: De menselijke factor

 • Cursus: Hoe mensen beter te begrijpen
 • Coaching: Persoonlijk programma
 • Cursus: Beter zaken doen door communicatie
 • Cursus: Het overwinnen van persoonlijke barriéres

Hoe kunt u mensen sneller inschatten en begrijpen wat ze daadwerkelijk bedoelen?
Hoe moet u met emoties van uzelf en van anderen omgaan?
Hoe ontstaat stress en hoe helpt u iemand die aan stress lijdt?
Heeft u wel eens het gevoel dat uw boodschap niet overkomt?

De eerste stap van het complete management systeem is gericht op de menselijke factor. In de cursus Hoe mensen beter te begrijpen en de cursus Beter zaken doen door communicatie leert u anderen te begrijpen en zelf begrepen te worden.
U zult met de technieken die u hierin aangereikt krijgt, efficiënter communiceren, op een natuurlijke manier met emoties om kunnen gaan en uw relaties met anderen verbeteren. Dit is de basis voor elke geslaagde manager. Het persoonlijke coachings-programma helpt u specifieke situaties die in uw bedrijf of privé-leven spelen en die niet in de cursus aan bod kunnen komen of die nadere aandacht behoeven, aan te pakken.

Stap 2: Management

manager

 • Cursus: Succesvol leidinggeven
 • Cursus: Het verhogen van efficiency
 • Workshop: Productiviteit & tijd management

Wat houdt leidinggeven in?
Wat is de functiebeschrijving van een leidinggevende?
Hoe kunt u beter en makkelijker delegeren?
Wordt u vaak onderbroken tijdens het werk?
Hoe krijgt u een overzichtelijk bureau?

Leidinggeven is een vak apart. Alle hoe en waaroms van het leidinggeven worden beantwoord in de cursus Succesvol leidinggeven. Iedere leidinggevende wordt met deze technieken in staat gesteld medewerkers zelf hun problemen te laten oplossen; er onstaat een verhoogde betrokkenheid bij de medewerkers en een aanzienlijke persoonlijke tijdwinst ligt voor de leidinggevende in het verschiet. U krijgt nu de kans om echt leiding te geven in plaats van nog teveel werk van anderen zelf te doen.

Al de handelingen en activiteiten die tijd toevoegen maar niet werkelijk bijdragen aan een resultaat zijn een nachtmerrie voor elk bedrijf. Door de cursus Verhogen van efficiency pakt u de grote tijd- en geldverslinder: overbodig werkverkeer, aan. U leert hoe u efficiënt uw eigen werkzaamheden verricht en hoe een simpel maar effectief communicatiesysteem op te zetten in uw bedrijf. In de workshop Productiviteit en Tijdmanagement wordt het bedrijf geholpen bij de implementatie van het communicatiesysteem en een systeem voor bureaumanagement. Meer werk in minder tijd!!

Stap 3: Structuur

Organisatie

 • Cursus: Organiseren & functioneren
 • 2 dagen implementatie

Hoe stemt u de verschillende bedrijfsonderdelen zo slim mogelijk op elkaar af? Hoe zorgt u dat alle medewerkers van elkaar weten wat ze moeten doen? Begrijpen uw medewerkers wat zij moeten doen en waarom zij het moeten doen?

Centraal in de cursus Organiseren en functioneren staat een geniale structuur 'het Organiseerbord'. Deze structuur is van toepassing op ieder bedrijf van elke omvang; zelfs als zij groeit. Als één divisie ontbreekt zal uw bedrijf falen. Door te werken met het organiseerbord zal de productiviteit en daarbij ook de levensvatbaarheid van uw bedrijf verhoogd worden.

Stap 4: Analyse

statistiek-analyse

 • Cursus: Bedrijfsanalyse
 • Cursus: Het analyseren van situaties
 • 1 dag implementatie

Hoe zorgt u ervoor dat er meer producten of diensten geproduceerd worden? Zijn er bepaalde situaties in het bedrijf die maar voortslepen? Is de individuele bijdrage van de medewerkers hier en daar niet optimaal? Hoe zou u het vinden om in elke situatie precies te weten wat u het beste kunt doen?

Alle doelen zijn bekend en iedereen helpt u ze te realiseren. De structuur is bekend en iedereen draagt zijn verantwoordelijkheden. Daarbij werken de mensen efficiënt. Maar hoe meet u nu de productiviteit van iedereen en wat belangrijker is, wat doet u met die gegevens?

De cursus Bedrijfsanalyse geeft de manager de strategieën die van toepassing zijn op elke fase. Hij wordt als het ware een 'heelmeester' die de juiste diagnose kan stellen en het juiste 'recept' kan toedienen. U kunt nu uw medewerkers gerichter helpen productiever te zijn en toekomstige ontwikkelingen voorspellen en bijsturen waar nodig. U leert in de cursus Het analyseren van situaties de werkelijke oorzaken te bepalen die achter succes of mislukking liggen. Dingen gebeuren niet zomaar. Achter elke situatie bevinden zich oorzaken – oorzaken waarover u zelf controle kunt uitoefenen. Er is altijd een geldige oorzaak aan te wijzen.

Stap 5: De toekomst

Toekomst

 • Cursus: Doelgericht plannen
 • 1 dag implementatie

Maakt u soms ook van die plannen waar niets van terechtkomt?
Hoe brengt u uw plannen zó over dat anderen er ook voor gaan?
Hoe krijgt u alle neuzen dezelfde kant op?

De mate van groei en bloei van een bedrijf is afhankelijk van de mate waarin de verschillende bedrijfsonderdelen op elkaar zijn afgestemd. Plannen worden gemaakt maar niet altijd gerealiseerd. De cursus Doelgericht Plannen reikt u de gereedschappen aan, zoals de besturingsschaal waardoor dat verleden tijd wordt. Het is één ding om zelf te weten welke richting het bedrijf op moet gaan, maar uw medewerkers moeten dat ook weten en er achter staan. Kortom: Alle neuzen dezelfde kant op!

Het complete management systeem begint bij de Menselijke Factor onderaan het schema en eindigt bij het doel: een gezond en bloeiend bedrijf.

total-management-systeem5[1]

Aanvullende Diensten

 • Consultancy
 • Assessments
 • Gespecialiseerde training, bijvoorbeeld in verkoop
 • Implementatie & coaching
 • Op maat gemaakte workshops
 • Op maat gemaakte training
 • Testen
 • Assistentie bij werving & selectie

Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan tijdens het vijf-stappen-programma één van de keuzestappen toegepast worden. Dit is aanvullend omdat per bedrijf het programma zal variëren. Door een programma voor te stellen dat voor u, uw medewerkers en uw bedrijf op maat gemaakt is, kunnen wij u het beste van dienst zijn.

Na implementatie van deze vijf stappen beschikt de ondernemer over een volledig en werkbaar compleet management systeem.

Maak een afspraak met uw contactpersoon in Optimum Performance zodat in een persoonlijk consult een voorstel kan worden gemaakt van het programma dat voor u persoonlijk, uw medewerkers en uw bedrijf het meest past.Hoe zitten mensen in elkaar? Op welke manier moet u ze aanpakken voor het beste resultaat? Met de gegevens die u in deze training leert zult u in staat zijn invulling te geven aan het 'People Management' binnen uw bedrijf. U krijgt meer grip op intermenselijke relaties, waardoor u de kwaliteit van uw relaties met anderen verbetert en de productiviteit in uw bedrijf omhoog gaat!

Globale inhoud:

 • De essentie van een “goede sfeer” en hoe u dit gegeven kunt gebruiken om resultaten te verkrijgen.
 • Een overzicht van alle voorkomende emoties en het voorspellen van menselijk gedrag.
 • Hoe u iemand sneller en beter kunt inschatten zodat u daar pro actief op kunt inspelen.
 • De sociale en antisociale eigenschappen.
 • De belangrijkste oorzaak van ups en downs en hoe uitputting voorkomen kan worden.
 • Het oplossen van verwarring op de werkvloer.
 • Het doorgronden van conflictsituaties en het permanent oplossen ervan.
 • Het vermogen verwerven mensen te laten zijn wat ze zijn en ze in hun waarde te laten.
 • De geheime agenda van sommige mensen achterhalen en zien wat dit voor invloed op u heeft.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Deze cursus leert u de grondslagen van communicatie. Omdat een bedrijf zo goed is als haar mensen, is het van vitaal belang dat de persoonlijke contacten op een hoog niveau verlopen. Communicatie is nog steeds probleem nr. 1 in het bedrijfsleven (en ook daarbuiten), maar dat hoeft niet zo te zijn. Communicatie is een kunst die iedereen kan leren. Wijleren u effectief te communiceren om medewerking te krijgen en problemen te kunnen oplossen. Wij behandelen hoe u op een natuurlijke manier met de emoties van uzelf en anderen kunt omgaan, als basis voor een gezonde bedrijfsvoering.

Globale inhoud:

 • Zo te leren communiceren dat u anderen beter begrijpt en dat u beter begrepen wordt.
 • Leer verbale en non-verbale communicatie herkennen.
 • Effectiever met emoties van anderen omgaan.
 • Uw intentie daadwerkelijk overbrengen en dingen voor elkaar krijgen.
 • Bewust worden wat u met uw stem en lichaamshouding doet en daar op een positieve manier een verbetering in aanbrengen.
 • Het voorkomen van o.a. zenuwtrekken in moeilijke situaties.
 • Leren voet bij stuk te houden en u niet af te laten leiden.
 • Hoe verandert u de houding van andere mensen.
 • Communicatiestoornissen herkennen en behandelen.
 • Tijdbesparing behalen door het verbeteren van uw communicatie vaardigheden.
 • Hoe pakt u tegenwerpingen aan.
 • De meest effectieve wijze van conflicthantering.
 • Deze cursus bestaat voor 90% uit oefeningen en rollenspellen en voor 10% uit theorie. Zonder actie geen resultaten.

Met de gegevens die u in deze cursus krijgt zult u in staat zijn barrières te doorbreken die nu niet te overwinnen lijken. U krijgt meer grip op situaties. De cursus geeft u een duidelijk inzicht hoe ups en downs veroorzaakt en behandeld worden. Kortom: U bent in staat te herkennen wat uw succes in de weg staat en dit aan te pakken. Geen 'symptoombestrijding' die niet echt werkt, maar een uitweg uit die negatieve spiraal!

Globale inhoud:

 • Het lokaliseren van factoren die succes in de weg staan en die aanpakken.
 • Zijn mensen nu eigenlijk goed of slecht?
 • Oorzaken van stress, zowel privé als zakelijk.
 • De belangrijkste oorzaak van ups en downs.
 • De stabiliteit verhogen van uzelf en uw bedrijf.
 • Meer inzicht in uzelf.
 • De sociale en antisociale eigenschappen.
 • Persoonlijke integriteit en meer zelfvertrouwen.
 • Het maken van een persoonlijke sterkte-zwakte analyse.
 • Wat hebben eerlijkheid en zakelijk succes met elkaar te maken?
 • Verantwoordelijkheid zien en nemen én nog beter in staat zijn om de juiste beslissingen nemen.
 • Gelijk krijgen zonder dat het ten koste gaat van de goede sfeer.
 • U krijgt een persoonlijk consult van ongeveer drieënhalf uur waarin uw persoonlijke situatie, zowel privé als zakelijk besproken wordt en waarin u allerlei waardevolle tips en adviezen meekrijgt.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Deze cursus voorziet leidinggevenden van praktische inzichten en gereedschappen die hen kunnen helpen bij het effectief leidinggeven. U gaat zien wat de taak van een leidinggevende nu in feite inhoudt.

Met deze kennis bent u in staat om productiebarrières sneller en beter op te lossen. U weet beter en makkelijker te delegeren waar nodig. Er ontstaat een verhoogde betrokkenheid bij uw medewerkers. U boekt een aanzienlijke persoonlijke tijdwinst en u komt uiteindelijk aan uw eigen werk toe.

Leidinggeven is per slot van rekening een vak apart, dat geleerd kan worden.

Globale inhoud:

 • Wat is een leidinggevende?
 • Wat doet u al goed, wat kan nog beter? Waar moet u aandacht aan besteden?
 • Werken aan uw zelfverzekerdheid als leidinggevende.
 • Hoe komt u boven zaken te staan i.p.v. er middenin? Leren het operationele werk los te laten.
 • Voorkomen dat u teveel tijd besteedt aan werk dat eigenlijk voor anderen bestemd is.
 • Organiseren: product en subproducten en werken met streefcijfers. Een succesvolle en groeiende onderneming neerzetten.
 • Wat is de meest voorkomende tegenwerking en hoe doet u daar effectief iets tegen?
 • Wat u vooral niet en wat u vooral wél moet doen op het moment dat een medewerker met een probleem naar u toe komt.
 • De 3 belangrijkste taken van een leidinggevende.
 • Hoe u ervoor zorgt dat uw opdrachten uitgevoerd worden.
 • Welke stijl van leidinggeven is het beste?
 • Hoe gaat u om met achterstallig werk, zonder de gevolgen daarvan te ondervinden?
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Al die handelingen en activiteiten die tijd toevoegen, maar niet werkelijk bijdragen aan een resultaat, hebben een specifieke naam: onnodig en extra werk. Het kan in sommige gevallen tweederde van de totale activiteiten beslaan! Het is de nachtmerrie van elk bedrijf. Deze cursus leert u alle mogelijke vormen en gedaanten van dit onnodig en overbodig werk te herkennen en uit te bannen. Als dat eenmaal gedaan is, kan de productiviteit van het bedrijf met 20% stijgen en het aantal nodeloze onderbrekingen met 50% verminderen (feitelijke cijfers). Met wat u in deze cursus leert, kunt u uw werkzaamheden veel efficiënter uitvoeren. U leert een basis te leggen in het hele bedrijf om onnodig en overbodig werk te voorkomen c.q. tijdig te signaleren. Het gevolg is een maximale productie met een minimum aan verloren inspanningen.


Globale inhoud:

 • De grote tijd- en geldverslinder: onnodig en overbodig werk. Hoe tweederde van uw werk hieruit kan bestaan.
 • De checklist van onnodig werkverkeer: hiermee kunt u alle soorten productieremmers herkennen en aanpakken.
 • Hoe te coördineren i.p.v. bijsturen op het laatste moment.
 • De communicatielijnen van een leidinggevende; hoe te voorkomen dat daar een knelpunt ontstaat.
 • Organiseren: aansturen in plaats van zelf doen.
 • Effectief communiceren van opdrachten en uitvoeringen.
 • Hoe u ervoor zorgt dat u niet steeds met dezelfde zaken geconfronteerd wordt.
 • Hoe organiseert u de zaken zo dat u alleen de relevante informatie krijgt.
 • Hoe u voorkomt dat informatie zoekraakt, bij de verkeerde persoon terechtkomt of gewoon vergeten wordt.
 • Tijdswinst boeken door uw processen en uw stijl van leidinggeven of werken onder de loep te nemen.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Centraal in de cursus “Organiseren en functioneren” staat het zogenaamde 'Organiseerbord', een organisatiesysteem dat gebaseerd is op de productiecyclus. Dit model is op elk bedrijf toe te passen, ook als het bedrijf groeit. In deze cyclus zijn zeven hoofdfasen te onderscheiden. Met dit model kunt u zowel uw eigen bedrijfsstructuur ontwerpen, alsook eventuele gaten of knelpunten daarin opsporen en repareren. Dit systeem is in feite de basis van uw bedrijf. Heel veel vormen van inefficiëntie zijn terug te leiden naar het ontbreken van deze structuur.

Globale inhoud:

 • De 21 ingrediënten die een succesvolle organisatie moet hebben om te slagen.
 • Het maken van een organisatieschema voor uw bedrijf zodat het voor iedereen inzichtelijk wordt hoe de zaken geregeld zijn.
 • Ervoor zorgen dat belangrijke acties niet over het hoofd worden gezien.
 • Een geniale structuur die niet verandert terwijl het bedrijf door bepaalde groeifasen gaat.
 • Het overzichtelijk maken van werkstromen en functies.
 • De interne en externe vorm: routes.
 • De individuele 'pet' en de bedrijfs-'pet'.
 • U leert wat organisatie en moreel met elkaar te maken hebben en hoe u het moreel van uw medewerkers verhoogt.
 • Maak van uw bedrijf een resultaatgerichte organisatie.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Hoe meet u bedrijfsprocessen en wat doet u met de resultaten?

Heeft u medewerkers die de productiviteit negatief beïnvloeden, maar kunt u uw vinger er maar niet precies op leggen?

Is de individuele bijdrage van de medewerkers optimaal?

De antwoorden op deze vragen hebben te maken met de condities of fasen waar mensen, afdelingen en bedrijven doorheen gaan. Deze zijn universeel. De cursus behandelt deze fasen volledig. De manager krijgt de aanpak voor elk van deze fasen in de vorm van exacte op elkaar aansluitende stappen die van toepassing zijn. Hij wordt als het ware een 'dokter' die de juiste diagnose kan stellen en het juiste 'recept' kan toedienen. Dit is een uniek stuk gereedschap, waarmee u tevens uw belangrijkste kapitaal, uw mensen, veel gerichter kunt helpen.


Globale inhoud:

 • De volledige schaal van de fasen waar iedere organisatie, afdeling of individu doorheen gaat.
 • Elke fase heeft zijn eigen formule met stappen om de situatie te verbeteren. Wat te doen in iedere denkbare situatie.
 • Waarom u nooit moet instemmen met bepaalde niet optimale situaties en hoe u deze kunt aanpakken.
 • Bedrijfsprocessen meten en weten wat u doet met de resultaten.
 • Grafiektrends leren interpreteren en er op de juiste manier mee in het bedrijf aan de slag gaan.
 • Wat u moet doen met medewerkers die de productiviteit negatief beïnvloeden.
 • Hoe u de individuele bijdrage van de medewerkers verbetert.
 • U krijgt een persoonlijk consult van ongeveer drieënhalf uur waarin besproken wordt hoe u met de geleerde gegevens het beste kunt omgaan en waarin u allerlei waardevolle tips en adviezen meekrijgt om het geleerde in de praktijk te blijven toepassen.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Dingen gebeuren echt niet zomaar. Achter elke situatie bevinden zich redenen – redenen waarover u zelf controle kunt uitoefenen. Er is altijd een geldige oorzaak aan te wijzen. U leert in deze cursus de werkelijke redenen te bepalen die achter succes of mislukking liggen. Als u weet hoe u een feitenonderzoek moet doen, kunt u de dingen tot op de bodem uitzoeken. Door werkelijk te ontdekken waarom dingen zijn zoals ze zijn, bent u in staat een situatie – welke dan ook – te doorzien en met succes aan te pakken.


Globale inhoud:

 • Oplossingen vinden voor organisatorische problemen.
 • Wat is feitenonderzoek en hoe doet u het?
 • Het vinden van de echte oorzaak.
 • Hoe herkent u gefixeerde ideeën?
 • Complexe situaties ontwarren.
 • Leer te denken als een genie.
 • Hoe analyseert u gegevens en omstandigheden?
 • Vind het juiste “waarom” dat de deur opent tot verbetering van een situatie.
 • De meest voorkomende observatiefouten.
 • Het belang van producten bij een scherpe analyse.
 • Leer de zaak tot op de bodem uit te zoeken.
 • De 14 punten waardoor een situatie of een informatie stroom onlogisch wordt.
 • Wat is eigenlijk gezond verstand?
 • Waaruit bestaat nauwkeurig observeren?
 • Ruim problemen uit de weg en maak werkelijke oplossingen mogelijk.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Onderdelen van de training

Het programma omvat 5 belangrijke stappen, in willekeurige volgorde.

Het uiteindelijke doel van de training 'Management Systemen' is Een Gezond en Bloeiend Bedrijf. U kunt zich via het inschrijf formulier (links op deze pagina) inschrijven voor of meer informatie aanvragen over een van de trainingen. De 5 stappen van deze training zijn:

 • De menselijke factor
 • Management
 • Structuur
 • Analyse
 • De Toekomst