SLIM regeling – leren en ontwikkelen met subsidieaanvraag

“Van 5 van mijn medewerkers (waaronder ikzelf) wil ik graag weten op welke plek ze momenteel staan. Ik wil ze een spiegel voorhouden en kritisch naar zichzelf kunnen laten kijken. Ik wil ze de kans geven om zichzelf te ontwikkelen. Het doel wat ik wil bereiken is een beter functionerend team, welke happy zijn en maximaal kunnen presteren. Ook wil ik het online testplatform implementeren in mijn bedrijf. Dit helpt mij om functioneringsgesprekken te houden met mijn medewerkers en kan ik daarna zelf met mijn medewerkers een ontwikkeladvies opstellen.”

V.V. eigenaar dansschool

“Ik vind dit een mooi initiatief van de overheid om het MKB zo te stimuleren het beste uit het bedrijf en zijn medewerkers te halen. Als de overheid dit niet had gedaan had ik dit waarschijnlijk niet gedaan omdat ik voordat ik over dit initiatief hoorde de nood hiervan niet zag. Maar nadat ik mij erin was gaan verdiepen zag ik het belang hiervan in. Echter had ik dit alleen nooit kunnen financiëren.”

A.O. Directeur in de Automotive Branche

SLIM-regeling

Iedere onderneming ziet de noodzaak wel van leren en ontwikkelen, helaas komt het er vaak niet van, bijvoorbeeld door tijdgebrek, niet weten hoe en wat of financiële middelen. Hier heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat op bedacht – de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen of in het kort: SLIM-regeling. Vanaf dit jaar is het mogelijk om subsidie aan te vragen.

Wat is de Slim-regeling?

SLIM is een subsidieregeling voor MKB-bedrijven speciaal gericht op leren en ontwikkelen. De SLIM-regeling geldt ook voor grote ondernemingen in de landbouw, horeca en recreatiesector.

Je kan de komende jaren investeren in de ontwikkeling van je personeel en je kan tot 80% van de kosten vergoed krijgen van de overheid. Klinkt goed toch? Juist in deze tijd is het belangrijk.

Jaarlijks zal er ongeveer € 48 miljoen uitgetrokken worden voor deze subsidieregeling. Ondernemers binnen elke sector kunnen een subsidieaanvraag indienen. Het maximale subsidiebedrag voor MKB is € 24,999. Voor samenwerkingsverbanden zoals O&O fondsen kan de subsidie oplopen tot € 500.000,-.

Voor wie is de SLIM-regeling bedoeld?

 • Kleine ( <50 fte en ≤ € 10 miljoen jaaromzet) en Middelgrote (< 250 fte en ≤ € 50 miljoen jaaromzet) MKB-ondernemingen
 • Samenwerkingsverbanden
 • Grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Welke projecten vallen binnen de SLIM-regeling?

1. loopbaan- en ontwikkeladvies voor je werknemers
2. kijken waar de ontwikkel-, leer- en scholingsbehoefte in de onderneming ligt
3. ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die de werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
4. een praktijk-leerplaats aanbieden aan een beroepsopleiding in de derde leerweg

Waarom aanvragen

 • Wanneer je investeert in je bedrijf en je medewerkers zal je succesvoller worden.
 • Medewerkers zullen zich gewaardeerd voelen wanneer er in ze wordt geïnvesteerd. Dit zal ervoor zorgen dat ze langer bij je blijven werken waardoor je (wanneer je een goed team hebt gecreëerd) een goedlopend team hebt dat het beste uit zichzelf haalt, samen en als team.
 • Je zet jezelf als onderneming positief op de kaart waardoor mensen sneller voor je willen werken
 • Je kunt je met de SLIM-regeling je HR-afdeling specialiseren
 • Je kunt gedurende enige tijd een derde leerweg aanbieden

Wanneer kan je de subsidie aanvragen?

De komende tijd gaat het subsidie loket in maart en september voor de gehele maand open.

Voor veel bedrijven was de maand maart erg kort dag, ook omdat de Corona-maatregelen toen opstartten. September is de tweede ronde voor dit jaar, de verwachting is dat dit een drukke maand gaat worden wat betreft de subsidie aanvraag. Snel reageren loont!

Wat kan Optimum Performance voor je betekenen in deze SLIM-regeling?

Bij Optimum Performance helpen we je graag met het creëren en behouden van betrokken en duurzaam inzetbare medewerkers. Door te investeren in een leerrijke omgeving zorg je voor een succesvolle onderneming met meer werkplezier, hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. Dit maakt je natuurlijk zeer aantrekkelijk als werkgever.

Wij kunnen je helpen bij de eerste 3 stappen bij de SLIM-regeling

 • Doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere MKB-ondernemingen
 • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk

Stap 1 en 2 kunnen we samenvoegen en jou en jouw bedrijf een zogezegd team APK geven. Bij stap 1 testen we de betreffende medewerkers door middel van een online assessment. Hierop volgt er een uitslag, welke de opdrachtgever inzicht geeft in de ontwikkelingsmogelijkheden van elke medewerker. Wat zijn de doorgroeimogelijkheden en waar kunnen ze eventueel naar toe? In stap 2 volgt er een interview waarbij de resultaten in stap 1 wordt besproken met elke medewerker waar je natuurlijk bij kunt zitten mocht je dit willen. Omdat we dit individueel doen kunnen we dieper ingaan op de testresultaten en kunnen we ook achterhalen wat de wensen en ambities zijn van de medewerker. Na het interview volgt er een persoonlijk adviesrapport van elke medewerker met hierin niet alleen de testresultaten maar ook welke doelen de medewerker voor ogen heeft en of hij bijvoorbeeld nog gelukkig is op de werkplek. Lees hier meer over deze 2 stappen.

Stap 3: Bij deze stap kunnen wij je helpen een online testplatform te implementeren in je bedrijf. Dit testplatform biedt je testen aan welke de capaciteiten van de medewerker laten zien en waar je een sterkte/zwakte analyse uit kan halen. Hierbij ontvang je ook een training waarbij je leert hoe je de testen moet lezen, hoe je een sterkte/zwakte analyse kan opstellen maar ook krijg je interviewtechnieken, hoe je met welke vragen het meeste te weten komt van je medewerkers en hoe je het platform kan gebruiken. Het geeft je handvatten ten behoeve van de ontwikkeling van je medewerkers. Hoe kan je ze het beste coachen, nu en in de toekomst. Met behulp van dit platform kan je voortaan stap 1 en 2 zelf uitvoeren. Vooral voor HR-afdelingen is dit belangrijk. Dit platform kan je helpen in gesprek te komen met je medewerkers en zo te kijken naar de ontwikkelbehoefte van iedereen. Het systeem bied je zo een opening om in gesprek te gaan met de medewerker en ze bewust te maken van hun eigen kunnen, bovendien je kan monitoren of het ontwikkeltraject vruchten afwerpt. Lees hier meer over deze stap.

We hebben een speciale aanbieding voor klanten die SLIM aanvragen via Optimum Performance. Dit is voor u als opdrachtgever van grote waarde en maakt het SLIM project extra aantrekkelijk om via Optimum Performance aan te vragen. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon binnen Optimum Performance.

Ontvang de laatste tips en tricks op het gebied van werving&selectie en ontwikkeling

Meld je aan op onze nieuwsbrief.

U bent nu ingeschreven!