wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Voorwoord van de directeur over onze trainingen

U zal zich misschien nu afvragen, hoe zorgen wij er nu voor dat uw trainingsbudget niet verloren gaat.

Wat wij doen is het gratis testen en interviewen van ieder persoon die geïnteresseerd is in een cursus, want zoals de slimme mensen zeggen, "meten is weten".

Ik zal een voorbeeld geven; In bedrijven krijgt de manager soms te maken met slechte ervaringen binnen de communicatie met zijn werknemers. Waarop hij het slimme idee krijgt dat al zijn werknemers een communicatie training nodig hebben. Dit zal zeker gelden voor sommige werknemers, maar zeker niet voor iedereen. Dus wat wij doen is, wij testen ieder individueel om uit te vinden wat er nou echt nodig is om zijn/haar communicatie te verbeteren. Deze test samen met het interview zal dit aangeven! We hadden nu natuurlijk de communicatie training al al uw werknemers kunnen geven, maar als wij dit zouden doen had u wellicht meer dan de helft van uw budget verspilt aan de verkeerde training.

Wat wij doen is geen geheim, wij zoeken uit wat de blokkade is, waar iemand tegenaan loopt, wat hun stopt de doelen te bereiken. Wanneer wij deze blokkades vinden kunnen wij bepalen welke training en/of cursus te gebruiken om iedere persoon te helpen zodat ze zo uiteindelijk hun doelen kunnen behalen.

Ervaring heeft mij geleerd dat onze trainingen echt werken. Daarom durf ik u de garantie te geven dat u het volledige cursusbedrag terugkrijgt wanneer u niet tevreden bent*. 


Maak een afspraak met uw contactpersoon in Optimum Performance zodat in een persoonlijk consult een voorstel kan worden gemaakt wat het beste voor u persoonlijk, uw medewerkers en/of uw bedrijf past.


Hoe zitten mensen in elkaar? Op welke manier moet u ze aanpakken voor het beste resultaat? Met de gegevens die u in deze training leert zult u in staat zijn invulling te geven aan het 'People Management' binnen uw bedrijf. U krijgt meer grip op intermenselijke relaties, waardoor u de kwaliteit van uw relaties met anderen verbetert en de productiviteit in uw bedrijf omhoog gaat!

Globale inhoud:

 • De essentie van een “goede sfeer” en hoe u dit gegeven kunt gebruiken om resultaten te verkrijgen.
 • Een overzicht van alle voorkomende emoties en het voorspellen van menselijk gedrag.
 • Hoe u iemand sneller en beter kunt inschatten zodat u daar pro actief op kunt inspelen.
 • De sociale en antisociale eigenschappen.
 • De belangrijkste oorzaak van ups en downs en hoe uitputting voorkomen kan worden.
 • Het oplossen van verwarring op de werkvloer.
 • Het doorgronden van conflictsituaties en het permanent oplossen ervan.
 • Het vermogen verwerven mensen te laten zijn wat ze zijn en ze in hun waarde te laten.
 • De geheime agenda van sommige mensen achterhalen en zien wat dit voor invloed op u heeft.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Lees meer

Deze cursus leert u de grondslagen van communicatie. Omdat een bedrijf zo goed is als haar mensen, is het van vitaal belang dat de persoonlijke contacten op een hoog niveau verlopen. Communicatie is nog steeds probleem nr. 1 in het bedrijfsleven (en ook daarbuiten), maar dat hoeft niet zo te zijn. Communicatie is een kunst die iedereen kan leren. Wijleren u effectief te communiceren om medewerking te krijgen en problemen te kunnen oplossen. Wij behandelen hoe u op een natuurlijke manier met de emoties van uzelf en anderen kunt omgaan, als basis voor een gezonde bedrijfsvoering.

Globale inhoud:

 • Zo te leren communiceren dat u anderen beter begrijpt en dat u beter begrepen wordt.
 • Leer verbale en non-verbale communicatie herkennen.
 • Effectiever met emoties van anderen omgaan.
 • Uw intentie daadwerkelijk overbrengen en dingen voor elkaar krijgen.
 • Bewust worden wat u met uw stem en lichaamshouding doet en daar op een positieve manier een verbetering in aanbrengen.
 • Het voorkomen van o.a. zenuwtrekken in moeilijke situaties.
 • Leren voet bij stuk te houden en u niet af te laten leiden.
 • Hoe verandert u de houding van andere mensen.
 • Communicatiestoornissen herkennen en behandelen.
 • Tijdbesparing behalen door het verbeteren van uw communicatie vaardigheden.
 • Hoe pakt u tegenwerpingen aan.
 • De meest effectieve wijze van conflicthantering.
 • Deze cursus bestaat voor 90% uit oefeningen en rollenspellen en voor 10% uit theorie. Zonder actie geen resultaten.

Lees meer

Met de gegevens die u in deze cursus krijgt zult u in staat zijn barrières te doorbreken die nu niet te overwinnen lijken. U krijgt meer grip op situaties. De cursus geeft u een duidelijk inzicht hoe ups en downs veroorzaakt en behandeld worden. Kortom: U bent in staat te herkennen wat uw succes in de weg staat en dit aan te pakken. Geen 'symptoombestrijding' die niet echt werkt, maar een uitweg uit die negatieve spiraal!

Globale inhoud:

 • Het lokaliseren van factoren die succes in de weg staan en die aanpakken.
 • Zijn mensen nu eigenlijk goed of slecht?
 • Oorzaken van stress, zowel privé als zakelijk.
 • De belangrijkste oorzaak van ups en downs.
 • De stabiliteit verhogen van uzelf en uw bedrijf.
 • Meer inzicht in uzelf.
 • De sociale en antisociale eigenschappen.
 • Persoonlijke integriteit en meer zelfvertrouwen.
 • Het maken van een persoonlijke sterkte-zwakte analyse.
 • Wat hebben eerlijkheid en zakelijk succes met elkaar te maken?
 • Verantwoordelijkheid zien en nemen én nog beter in staat zijn om de juiste beslissingen nemen.
 • Gelijk krijgen zonder dat het ten koste gaat van de goede sfeer.
 • U krijgt een persoonlijk consult van ongeveer drieënhalf uur waarin uw persoonlijke situatie, zowel privé als zakelijk besproken wordt en waarin u allerlei waardevolle tips en adviezen meekrijgt.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Lees meer

Deze cursus voorziet leidinggevenden van praktische inzichten en gereedschappen die hen kunnen helpen bij het effectief leidinggeven. U gaat zien wat de taak van een leidinggevende nu in feite inhoudt.

Met deze kennis bent u in staat om productiebarrières sneller en beter op te lossen. U weet beter en makkelijker te delegeren waar nodig. Er ontstaat een verhoogde betrokkenheid bij uw medewerkers. U boekt een aanzienlijke persoonlijke tijdwinst en u komt uiteindelijk aan uw eigen werk toe.

Leidinggeven is per slot van rekening een vak apart, dat geleerd kan worden.

Globale inhoud:

 • Wat is een leidinggevende?
 • Wat doet u al goed, wat kan nog beter? Waar moet u aandacht aan besteden?
 • Werken aan uw zelfverzekerdheid als leidinggevende.
 • Hoe komt u boven zaken te staan i.p.v. er middenin? Leren het operationele werk los te laten.
 • Voorkomen dat u teveel tijd besteedt aan werk dat eigenlijk voor anderen bestemd is.
 • Organiseren: product en subproducten en werken met streefcijfers. Een succesvolle en groeiende onderneming neerzetten.
 • Wat is de meest voorkomende tegenwerking en hoe doet u daar effectief iets tegen?
 • Wat u vooral niet en wat u vooral wél moet doen op het moment dat een medewerker met een probleem naar u toe komt.
 • De 3 belangrijkste taken van een leidinggevende.
 • Hoe u ervoor zorgt dat uw opdrachten uitgevoerd worden.
 • Welke stijl van leidinggeven is het beste?
 • Hoe gaat u om met achterstallig werk, zonder de gevolgen daarvan te ondervinden?
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Lees meer

Al die handelingen en activiteiten die tijd toevoegen, maar niet werkelijk bijdragen aan een resultaat, hebben een specifieke naam: onnodig en extra werk. Het kan in sommige gevallen tweederde van de totale activiteiten beslaan! Het is de nachtmerrie van elk bedrijf. Deze cursus leert u alle mogelijke vormen en gedaanten van dit onnodig en overbodig werk te herkennen en uit te bannen. Als dat eenmaal gedaan is, kan de productiviteit van het bedrijf met 20% stijgen en het aantal nodeloze onderbrekingen met 50% verminderen (feitelijke cijfers). Met wat u in deze cursus leert, kunt u uw werkzaamheden veel efficiënter uitvoeren. U leert een basis te leggen in het hele bedrijf om onnodig en overbodig werk te voorkomen c.q. tijdig te signaleren. Het gevolg is een maximale productie met een minimum aan verloren inspanningen.


Globale inhoud:

 • De grote tijd- en geldverslinder: onnodig en overbodig werk. Hoe tweederde van uw werk hieruit kan bestaan.
 • De checklist van onnodig werkverkeer: hiermee kunt u alle soorten productieremmers herkennen en aanpakken.
 • Hoe te coördineren i.p.v. bijsturen op het laatste moment.
 • De communicatielijnen van een leidinggevende; hoe te voorkomen dat daar een knelpunt ontstaat.
 • Organiseren: aansturen in plaats van zelf doen.
 • Effectief communiceren van opdrachten en uitvoeringen.
 • Hoe u ervoor zorgt dat u niet steeds met dezelfde zaken geconfronteerd wordt.
 • Hoe organiseert u de zaken zo dat u alleen de relevante informatie krijgt.
 • Hoe u voorkomt dat informatie zoekraakt, bij de verkeerde persoon terechtkomt of gewoon vergeten wordt.
 • Tijdswinst boeken door uw processen en uw stijl van leidinggeven of werken onder de loep te nemen.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Lees meer

Centraal in de cursus “Organiseren en functioneren” staat het zogenaamde 'Organiseerbord', een organisatiesysteem dat gebaseerd is op de productiecyclus. Dit model is op elk bedrijf toe te passen, ook als het bedrijf groeit. In deze cyclus zijn zeven hoofdfasen te onderscheiden. Met dit model kunt u zowel uw eigen bedrijfsstructuur ontwerpen, alsook eventuele gaten of knelpunten daarin opsporen en repareren. Dit systeem is in feite de basis van uw bedrijf. Heel veel vormen van inefficiëntie zijn terug te leiden naar het ontbreken van deze structuur.

Globale inhoud:

 • De 21 ingrediënten die een succesvolle organisatie moet hebben om te slagen.
 • Het maken van een organisatieschema voor uw bedrijf zodat het voor iedereen inzichtelijk wordt hoe de zaken geregeld zijn.
 • Ervoor zorgen dat belangrijke acties niet over het hoofd worden gezien.
 • Een geniale structuur die niet verandert terwijl het bedrijf door bepaalde groeifasen gaat.
 • Het overzichtelijk maken van werkstromen en functies.
 • De interne en externe vorm: routes.
 • De individuele 'pet' en de bedrijfs-'pet'.
 • U leert wat organisatie en moreel met elkaar te maken hebben en hoe u het moreel van uw medewerkers verhoogt.
 • Maak van uw bedrijf een resultaatgerichte organisatie.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Lees meer

Hoe meet u bedrijfsprocessen en wat doet u met de resultaten?

Heeft u medewerkers die de productiviteit negatief beïnvloeden, maar kunt u uw vinger er maar niet precies op leggen?

Is de individuele bijdrage van de medewerkers optimaal?

De antwoorden op deze vragen hebben te maken met de condities of fasen waar mensen, afdelingen en bedrijven doorheen gaan. Deze zijn universeel. De cursus behandelt deze fasen volledig. De manager krijgt de aanpak voor elk van deze fasen in de vorm van exacte op elkaar aansluitende stappen die van toepassing zijn. Hij wordt als het ware een 'dokter' die de juiste diagnose kan stellen en het juiste 'recept' kan toedienen. Dit is een uniek stuk gereedschap, waarmee u tevens uw belangrijkste kapitaal, uw mensen, veel gerichter kunt helpen.


Globale inhoud:

 • De volledige schaal van de fasen waar iedere organisatie, afdeling of individu doorheen gaat.
 • Elke fase heeft zijn eigen formule met stappen om de situatie te verbeteren. Wat te doen in iedere denkbare situatie.
 • Waarom u nooit moet instemmen met bepaalde niet optimale situaties en hoe u deze kunt aanpakken.
 • Bedrijfsprocessen meten en weten wat u doet met de resultaten.
 • Grafiektrends leren interpreteren en er op de juiste manier mee in het bedrijf aan de slag gaan.
 • Wat u moet doen met medewerkers die de productiviteit negatief beïnvloeden.
 • Hoe u de individuele bijdrage van de medewerkers verbetert.
 • U krijgt een persoonlijk consult van ongeveer drieënhalf uur waarin besproken wordt hoe u met de geleerde gegevens het beste kunt omgaan en waarin u allerlei waardevolle tips en adviezen meekrijgt om het geleerde in de praktijk te blijven toepassen.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Lees meer

Dingen gebeuren echt niet zomaar. Achter elke situatie bevinden zich redenen – redenen waarover u zelf controle kunt uitoefenen. Er is altijd een geldige oorzaak aan te wijzen. U leert in deze cursus de werkelijke redenen te bepalen die achter succes of mislukking liggen. Als u weet hoe u een feitenonderzoek moet doen, kunt u de dingen tot op de bodem uitzoeken. Door werkelijk te ontdekken waarom dingen zijn zoals ze zijn, bent u in staat een situatie – welke dan ook – te doorzien en met succes aan te pakken.


Globale inhoud:

 • Oplossingen vinden voor organisatorische problemen.
 • Wat is feitenonderzoek en hoe doet u het?
 • Het vinden van de echte oorzaak.
 • Hoe herkent u gefixeerde ideeën?
 • Complexe situaties ontwarren.
 • Leer te denken als een genie.
 • Hoe analyseert u gegevens en omstandigheden?
 • Vind het juiste “waarom” dat de deur opent tot verbetering van een situatie.
 • De meest voorkomende observatiefouten.
 • Het belang van producten bij een scherpe analyse.
 • Leer de zaak tot op de bodem uit te zoeken.
 • De 14 punten waardoor een situatie of een informatie stroom onlogisch wordt.
 • Wat is eigenlijk gezond verstand?
 • Waaruit bestaat nauwkeurig observeren?
 • Ruim problemen uit de weg en maak werkelijke oplossingen mogelijk.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.

Lees meer

Deze cursus zal u als leidinggevende of manager helpen om een eigen strategie en plan om te zetten in een perfect programma waarbij het hele team weet wat er moet gebeuren en waarom. U krijgt bruikbare handvaten die u kunnen helpen om structuur aan te brengen in het hele bedrijf of een onderdeel daarvan.

Globale inhoud:

 • De besturingsschaal: exacte afstemming van strategie, tactiek en productie.
 • Een begrijpelijke beschrijving van alle onderdelen van deze besturingsschaal.
 • De relatieve belangrijkheid van de onderwerpen die te maken hebben met organiseren.
 • De exacte componenten van een programma; implementatie en coördinatie.
 • Uitgebreide controlelijsten die ervoor zorgen dat u niets over het hoofd ziet.
 • Leiderschap en het bereiken van doelen.
 • De vaardigheid opdoen om alle items in welke activiteit dan ook op één lijn te brengen en in werking te zetten.
 • Instemming krijgen in de groep.
 • Hoe u zich aan de planning kunt houden, zonder u te laten dwarsbomen.
 • Hoe schrijft u uw eigen beleid en hoe voorkomt u zelfgemaakt beleid door uw medewerkers.
 • Leiderschap en het bereiken van doelen.
 • Een groot aantal praktische oefeningen om de stof eigen te maken.


Lees meer


*zie de leveringsvoorwaarden